REGULAMENT ABONAMENTE

* Prezentarea cardului la receptie este OBLIGATORIE. Cardul este nominal si se elibereaza gratuit la inscrierea in club – cost 20 lei pentru pierdere/deteriorare.

* Toate serviciile se platesc anticipat. Abonamentele la oferta sa achita integral, iar discounturile nu se cumuleaza.

* Posibilitate INGHETARI abonament (prelungire valabilitate):10 zile – abonamentele cu 24/36 sedinte

 • 15 zile – abonamente cu valabilitate 3 luni acces nelimitat
 • 30 zile – abonamente cu valabilitate de 6 luni
 • 45 zile – abonamente cu valabilitate 12 luni
 • Abonamentele lunare nu se prelungesc.

* Inghetarea se poate face NUMAI in perioada valabilitatii abonamentelor.

* Sedintele pierdute NU se recupereaza.

* Pentru abonamentele achitate si neincepute va rugam sa anuntati modificarea datei de start in perioada de valabilitate pe care ati stabilit-o la momentul platii.

* Orice modificare a abonamentelor (data start, inghet, schimbare activitate) se poate efectua numai in perioada de valabilitate a cardului prin cerere in scris pe mail la abonamente@bodyexprim.roDupa expirarea abonamentului, contul de client nu va mai putea fi accesat pana la reinnoire.

* Abonamentele copiilor de 8/12 sedinte au valabilitate 5 saptamani, iar cele 24/36 sedinte valabilitate de 3 luni+ 1 sapt + 10 zile perioada de inghetare.

* Adeverintele medicale si prelungirile abonamentelor in caz de boala sunt valabile doar pentru copii.

REGULAMENT CLUB  BODYEXPRIM

1. Respectarea regulamentului de frecventare actualizat este obligatorie pentru toţi membrii Clubului. Prin plata cotizaţiilor de membru al BodyExprim Dvs. certificaţi respectarea cu stricteţe a dispoziţiilor Clubului şi a instructorilor săi.
2. Membru al Clubului poate deveni orice cetăţean care a implinit vârsta de 18 ani, în urma semnării contractului şi achitării costului serviciilor. In cazul minorilor (3 – 18 ani) este necesar si acordul scris al tutorelui lor legal, prin semnarea contractului.
3. Uşile Clubului sunt deschise pentru Dvs. zilnic. Vă aşteptăm în zilele lucrătoare între orele: 08:00-22:30; iar sâmbăta si duminica între orele: 09:00-16:00. Puteţi fi în incinta sălilor şi în posesia echipamentului numai în decursul orelor regimului de funcţionare al clubului. Exceptie pot face zilele legale nelucratoare.
4. În momentul aderării Dvs. în rândurile membrilor Clubului veţi primi un card de membru. Acesta este nominal, se eliberează pentru întreaga perioadă de termen a contractului în vigoare şi nu poate fi transmis altor persoane. Accesul în Club se face pe baza cardului de membru, care se elibereaza numai în cazul prezentării actului de identitate sau a paşaportului, în urma semnării contractului cu Clubul şi achitării serviciilor contractate. Beneficiarul este obligat să prezinte cardul de membru la intrarea pe teritoriul Clubului si să se înregistreze în mod obligatoriu la Recepţie. In cazul in care Beneficiarul nu poate prezenta la intrare cardul de membru (uitat/pierdut), accesul în Club îi este permis prin prezentarea documentului de identitate a acestuia. Când nu se prezinta cardul sau actul de identitate se încasează plata în conformitate cu preţul unei frecventări. (Taxa reemitere CARD NOU in caz de pierdere este de 20 lei).
5. La prima frecventare a Clubului, Beneficiarul trebuie să exercite procedurile de înregistrare în Club: completarea datelor, fotografierea si achitarea serviciilor. Plata pentru servicii se realizează numai la caseria Clubului şi se încasează sub formă de numerar sau POS în lei. După încasarea banilor, rambursarea acestora nu este posibilă.
6. La finalul antrenamentului membrul este obligat să elibereze dulapul de lucrurile sale personale şi să returneze cheia de la dulap la Recepţie. În caz de pierdere sau deteriorare, a cheii de la dulap, a cheii de la seif, prosopului, sau un alt bun inventar, eliberat de către Club, membrul este obligat să compenseze paguba cauzată conform cu valoarea acestora.
7. Clubul nu-şi asumă răspunderea pentru lucrurile lăsate sau pierdute pe teritoriul său. Pentru asigurarea păstrării obiectelor de valoare şi actelor membrul poate inchiria un seif.
8. În scopul prevenirii traumatismelor sau diferendelor este interzisă exercitarea activităţilor Clubului în condiţii dezavantajoase, respectiv în situaţiile în care serviciile municipale opresc furnizarea apei, energiei termice şi electrice. Membrul Clubului va primi recomandări de la personalul calificat cu privire la utilizarea echipamentului sportiv.Utilizarea echipamentului de fitness este permisă numai în urma instructajului exercitat de către antrenor .Sunteţi obligat să utilizaţi cu grijă echipamentul sportiv şi în mod adecvat, în mod contrar vă asumaţi răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma folosirii necorespunzătoare.
9. Vă rugăm să frecventaţi orele de curs in sălile de aerobic conform orarului stabilit, fără întârzieri. Intrarea în salile de antrenament este admisă numai în echipament sportiv (costum şi încălţăminte de interior perfect curata; partea de sus a corpului si partile intime trebuie să fie acoperite). Clubul este în drept de a nu-i permite membrului să participe la antrenament cu imbracaminte sau/si încălţăminte necorespunzătoare.
10. In salile de antrenament, pentru siguranta si protectia practicantilor, membrul este obligat să efectueze exerciţiile doar cu greutăţile stabilite de către instructorul Clubului. La finele antrenamentului membrull este obligat să amplaseze materialele sportive folosite la locul iniţial si în starea cuvenită.
11. Doar antrenorul are acces la aparatele audiovizuale, de sonorizare şi climatizare. Antrenamentele de grup au loc în Club numai în intervalul orar stabilit. În scopul evitării accidentarilor, membrul este obligat să se prezinte fără întârziere la orele de antrenament. La antrenamentele de grup numarul participantilor poate fi limitat in functie de capacitatea salii si a materialelor cu care se lucreaza. Intrarea se face in acest caz pe baza de programare la receptie dupa regula:”PRIMUL VENIT PRIMUL SERVIT”
12. Programarile la clase se efectueaza online, in sistemul de rezervari special creat, incepand cu ora 20.00 a zilei anterioare desfasurarii claselor. Serviciile care necesita programare sunt urmatoarele: masaj, antrenor personal, cycling, kangoo jumps, aerial yoga, rebound, trx si aquagym.
13. Înştiinţarea prealabilă cu privire la anularea sau schimbarea orelor rezervate pentru consumul serviciilor suplimentare trebuie anuntata personal de catre beneficiar la telefon 021-2203042 sau 0730076163, cu minim 24 ore inainte de programare. In cazul serviciilor care necesita programare, ordinea de prioritate in consum este data de programare.
14. Dacă începeţi pentru prima dată cursul de antrenament cu tipuri de echipamente sportive noi şi necunoscute sunteţi obligat(ă) să vă consultaţi în problema funcţionării lor cu personalul Clubului.
15. Clubul nu-şi asumă răspunderea pentru starea sănătăţii membrului şi posibilele traumatisme în urmatoarele cazuri:
* încălcarea regulilor de frecventare a Clubului;
* dacă membrul se antrenează singur;
* de nerespectare a recomandărilor medicale;
* dacă traumatismul nu s-a înregistrat în cadrul Clubului şi nu s-a întocmit actul corespunzător;
* dacă traumatismul s-a produs din vina membrului sau ca rezultat al acţiunilor necorespunzatoare a unor persoane terţe.

16. Membrul este obligat să menţină curăţenia în toate zonele Clubului si să respecte regulile moralei publice pe întreaga perioadă de aflare în Club (să se poarte cuviincios, să nu folosească în limbajul său injurii, să nu incomodeze prin comportamentul său pe cei din jur, etc.).

17. Membrul este obligat să părăsească teritoriul Clubului nu mai târziu de ora stabilită de închidere. În cazul în care posesorul abonamentului “DAY TIME” rămâne în incinta Clubului după orele 16:00, i se va încasa plata suplimentară conform preţului curent.
18. Copiii până la vârsta de 14 ani sunt obligaţi să frecventeze Clubul însoţiţi de părinţi sau de persoane autorizate. Părinţii sau persoanele autorizate care însoţesc sau care raspund pentru copiii minori îşi asumă responsabilitatea pentru copii pe teritoriul Clubului.
19. Programul de activitate poate fi întrerupt (“îngheţat”) din iniţiativa membrului pe un termen de la 10 zile până la 45 de zile (conform abonamentului contractat). In acest caz membrul trebuie să înştiinţeze Conducerea Clubului printr-o cerere de inghet a cardului . Aceasta cerere se completeaza la receptie sau pe mail, anticipat sau in perioada imediat urmatoare, pana la reinceperea activitatii (cel tarziu in prima zi de antrenament dupa perioada de absenta). In caz contrar nu va fi luata in considerare. Cererea de inghet se va completa si semna numai de catre titularul abonamentului, nu de catre o alta persoana. (Model cerere inghetare se afla la Receptie).
20. Întreruperea termenului programului de activitate nu poate depăşi limita de: 45 (patruzeci si cinci) de zile pentru perioada de 12 luni, pentru perioada de 6 luni – de 30 (treizeci) de zile, iar pentru perioada de 3 luni – de 15 zile. Abonamentul de 1 Luna nu poate fi inghetat. Exceptie fac cazurile de boala pentru care se poate ingheta abonamentul conform adeverintei medicale prezentate, cerinta obligatorie.
21. Membrul este în drept de a aduce pe teritoriul Clubului Invitaţi conform abonamentului contractat. In acest caz Invitatului îi revine respectarea obligatorie a Regulamentului în vigoare. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea solidară pentru respectarea Regulamentului în vigoare de către persoanele invitate, precum şi pentru daunele cauzate de către acestea in Club.
22. Clubul nu-şi asumă responsabilitatea pentru automobilul membrului aflat in parcarea Clubului, precum şi pentru bunurile aflate in acesta.
23. În timpul desfăşurării măsurilor de reparatii si de igienizare, Clubul este în drept de a limita zona predestinată antrenamentelor. Clubul este în drept să închidă unele zone în timpul desfăşurării altor măsuri şi/sau reparaţiilor, lucrărilor de profilaxie. Această situaţie se face cunoscută din timp membrilor prin intermediul avizelor amplasate pe panourile de informaţii din incinta Clubului, cu minim 24 de ore inainte de efectuarea acestor măsuri.
24. Membrul este de acord cu efectuarea înregistrărilor video pentru supravegherea activitatii. Clubul nu asigura prin contract vizionarea antrenamentelor la TV de catre beneficiari sau participarea parintiilor in cadrul claselor pentru copii.
25. Clubul isi rezerva dreptul de a fotografia si inregistra video in scop promotional. Este interzisă filmarea şi fotografierea fără autorizaţia sub formă scrisă a administraţiei Clubului. Utilizarea din proprie iniţiativă a aparatelor de sonorizare sau a altor aparate ale Clubului este strict interzisă.
26. Clubul vă recomandă să susţineţi un examen medical înainte de a începe antrenamentele. In mod evident, sunteti responsabil pentru starea dvs de sanatate si va asumati orice risc privind sanatatea dvs pe perioada derularii contractului.
27. Membrul Clubului îsi asumă răspunderea în cazul încălcării ordinii publice în incinta Clubului. În scopul securităţii membrilor şi al invitaţilor este interzisă în mod categoric posesia armelor albe, de foc, cu gaze. Distribuirea şi folosirea băuturilor alcoolice, narcoticelor şi fumatul în incinta clubului sunt interzise în mod categoric.
28. Accesul este interzis în incinta Clubului/se interzice:

 • persoanelor sub influenţa alcoolului sau drogurilor;
 • persoanelor cu aspect respingător sau în haine murdare;
 • persoanelor însoţite de animale;
 • persoanelor cu boli infecţioase;
 • persoanelor care nu deţin încălţăminte de schimb adecvată;
 • a fuma pe teritoriul sau pe treptele de la intrarea in Clubului;
 • a introduce băuturi şi produse alimentare (cu excepţia produselor alimentare pentru copii);
 • a consuma produse alimentare şi băuturi altundeva decat în locurile destinate pentru aceasta;
 • a regla în mod independent orice utilaj tehnico-ingineresc;
 • a plasa avizuri, materiale de reclame, de efectua investigaţii şi de a răspândi mărfuri pe teritoriul Clubului fără autorizaţia Clubului sub formă scrisă;
 • a intra pe teritoriul Clubului pe role, pe bicicletă, pe “skatebord”-uri, etc.;
 • a incomoda alţi membri sau vizitatori ai Clubului.

29. Pentru exercitarea antrenamentelor personale este necesar să vă programaţi şi să plătiţi acest serviciu la Recepţie. Pentru debut veţi fi supus unui fitness-test, în baza căruia antrenorul Dvs. personal vă va recomanda un model optimal de fitness, un regim alimentar adecvat, şi vă va recomanda programul de antrenament de fitness. Sunteţi rugat(ă) să nu întrerupeţi antrenorul în timpul exercitării antrenamentelor individuale cu alţi membri ai Clubului.
30. La frecventarea duşurilor şi saunei în mod obligatoriu, în scopul păstrării igienei şi prevenirii traumatismelor trebuie să respectaţi următoarele reguli:
             a. este obligatoriu să vă acoperiţi părţile intime ale corpului în timp ce folosiţi sauna;
             b. este interzis accesul în saună şi la duşuri cu încălţăminte obişnuită;
             c. să purtaţi şlapi în timpul frecventării saunei şi duşurilor;
             d. înainte de a intra în saună este necesar să faceţi duş;
             e. prosopul clubului folosit se dă în primire receptiei la plecare.
31. Frecventarea cabinetului de masaj şi solarul se realizează în urma plăţii şi programării exercitate în prealabil. La inceputul şedinţei de masaj în mod obligatoriu este necesar să faceţi duş.
32. Membrul este obligat sa respecte regulamentele sau indicatiile afisate in diverse zone ale clubului, precum si atentionarile verbale ale personalului.

33. Clubul este în drept sa facă modificări în orarul activităților de grup și în prezentul Regulament de Frecventare a clubului. Orarul și Regulamentul actualizate permanent se găsesc pe site-ul clubului, www.bodyexprim.ro, sau la recepție, fiecare plată pentru reînoire sau activitate însemnând acordul membrului la modificările aduse.

34. Clubul BodyExprim si membrul se obliga se pastreze confidentialitatea datelor personale si a conditiilor contractuale si nu vor instraina sau furniza aceste date catre terti sub nicio forma.

35. În caz de nerespectare de catre membru a acestor reguli şi/sau a dispoziţiilor contractului, Clubul este în drept de a rezilia Contractul în mod unilateral. În acest caz, plăţile sau alte compensaţii nu se rambursează membrului.